Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Wake Fishing Oy
Jonkankatu 4
20360 Turku

puh. 045 1381 857

fax. 02 230 3323

info@wakefishing.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Taneli Laulajainen

Wake Fishing
taneli.laulajainen@wakefishing.com

3. Rekisterin nimi

Waken asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- asiakkuuden hoito, uudistaminen ja kehittäminen
- asiakas- ja suoramarkkinointi
- mielipide- ja markkinatutkimus
- liiketoiminnan kehittäminen

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:

-Nimi

-Syntymävuosi

-Osoite

-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:

-Rekisteröitymispäivämäärä
-
Voittajat

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Wake Fishinging ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä Waken postituslistalle tai osallistuessa Waken kilpailuihin. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Waken tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.