Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Wake Fishing Oy
Maskuntie 226, 21250 Masku
puh. 045 1381 857
[email protected]

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ
Jussi Kanto
Wake Fishing
[email protected]

3. REKISTERIN NIMI
Waken asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
– asiakkuuden hoito, uudistaminen ja kehittäminen
- asiakas- ja suoramarkkinointi
- mielipide- ja markkinatutkimus
- liiketoiminnan kehittäminen

5. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:

-Nimi
-Syntymävuosi
-Osoite
-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:

-Rekisteröitymispäivämäärä
-Voittajat

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Wake Fishinging ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN OIKEELLISUUS
Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä Waken postituslistalle tai osallistuessa Waken kilpailuihin. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Waken tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.